Navigatie
Missie en Visie
Positionering
Modules
Referenties
Insight
Contact
Navigatie

Missie en Visie

Beerekamp Training Coaching & Consultancy richt zich met training en strategie voornamelijk op de financiële dienstverlening. Training

Op Directie & Management niveau wordt altijd eerst gezamenlijk Visie, Missie, Strategie en doelstellingen benoemd. Vanuit die uitgangssituatie worden zowel directie, management en medewerkers getraind. Dit is de geïntegreerde aanpak.

Belangrijk uitgangspunt is authenticiteit van mensen. Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal.

Het verhogen van het zelfvertrouwen van de individuele medewerker, door het bewust maken van de sterke punten van het individu en de organisatie, heeft een positieve invloed op de prestaties en daarmee op het resultaat van uw organisatie.

Centraal staat het inzicht in jezelf en het inzicht in de ander (klant of medewerker).